THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 Thai Climate Justice for All ภาคประชาสังคมและตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มการเมืองสิ่งแวดล้อม (Environmental Politics) และ TedXBangKhunThian ได้ร่วมกันยื่นเสนอ “คำแถลง เสียงจากคนรุ่นใหม่ถึงเวที COP 27 และรัฐบาลไทย ต่อแนวนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ให้กับประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของรัฐสภา และกทม. ณ งาน “บางกอกบานฉ่ำ ขุนเทียนบานสะพรั่ง ” ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เขตบางขุนเทียน
.
โดยนายภูริณัฐ เปลยานนท์ ตัวแทนเยาวชนสมาชิกกลุ่มการเมืองสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้นำในการยื่นข้อเสนอดังกล่าวในช่วงเช้า และชี้ให้เห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องของประชาชนทุก ๆ คน และนโยบายจากการประชุม COP27 รวมถึงรัฐบาลไทยในปัจจุบันเองยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด ❗️
.
ในช่วงถัดมา จะเป็นกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนมีส่วนร่วมในปัญหาสภาวะโลกรวนอย่างไร” โดยมีตัวแทนเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น คุณสาคร สงมา ประธานสมัชชาองค์กรเอกชนสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้ร่วมเวที COP27 และ COP ก่อนหน้านี้มาเล่าประสบการณ์ในเวที COP ให้ฟัง และตัวแทนจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน เข้าร่วมแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย ตามด้วยกิจกรรมชมหนังสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ จาก CCCL Film Festival โดยมีคุณจิรัฎฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนจากทีมผู้ว่าเข้ารับชมงานพร้อมกับให้กำลังใจกลุ่มเยาวชนและภาคประชาสังคมที่พยายามขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอยู่ ✊🏻
.
ถัดจากบริเวณที่จัดงาน มีร้านค้าเล็ก ๆ ทั้งร้านอาหาร ขนมไทย เสื้อผ้ามือสอง และของจิปาถะอีกมากมายจากชุมชน ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าและรับชมบรรยากาศในสวนที่จะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ศิลปะในสวน กินในสวน อีกด้วย ✨🏡

📌 ติดตาม Live วงสนทนาและช่วงยื่นข้อเสนอที่ผ่านมาในงานได้ที่:.
เสวนาคนรุ่นใหม่และประชาสังคมต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ https://fb.watch/h3U_bb2BgS/
คำแถลงคัวแทนคนรุ่นใหม่ต่อโลกร้อน https://fb.watch/h3UWtLiD6C/

เสวนาสาธารณะภาคบ่าย “คนรุ่นใหม่กับความหวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” https://fb.watch/h3UXatu2AO/


Social Share