THAI CLIMATE JUSTICE for All

งานเสวนา CCCL Film Festival Talk Series เรื่อง “จะพาเรื่องโลกรวนจากหน้าข่าว ไปสู่พื้นที่สื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างไร”

ขอบคุณทาง CCCL Film Festival ที่ชวน ผมกฤษฎา บุญชัย (กบ) และณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ (กะติ๊บ) มาร่วมเสวนา CCCL Film Festival Talk Series เรื่อง “จะพาเรื่องโลกรวนจากหน้าข่าว ไปสู่พื้นที่สื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างไร”

มาคราวนี้ผมและน้องกระติ๊บไม่ได้มาคุยสถานการณ์ปัญหาโลกร้อนผลกระทบหรือการปรับตัว แต่มาชวนกันคิดว่าเรื่องโลกรวนจะโผล่ในสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้อย่างไร

ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนที่ทำงานด้านสื่อออนไลน์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ คนทำงานวิชาการศิลปวัฒนธรรม เยาวชน ล้วนเห็นสอดคล้องกันครับว่ามีโอกาสมากมายที่จะเผยแพร่และเอาเรื่องโลกรวนไปสู่ผู้คนได้อย่างกว้างขวาง

หากเราเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องราวของผู้คนที่มี stories เกี่ยวกับโลกรวนอย่างมากมาย สื่อสารแบบเชื่อมโยง สัมผัสได้กับชีวิตผู้คน สอดแทรกเนื้อหาในทุกประเด็นอย่างละมุน ทำเนื้อหาให้สนุก และเผยแพร่ไปทุกช่องทาง ไม่ต้องรอให้สื่อเจ้าใหญ่ดำเนินการ เพราะทุกคนล้วนเป็นสื่อได้ในโลกสื่อสารสมัยใหม่นอกจากแลกเปลี่ยนกันได้อรรถรสแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คือ ทางวิทยากรและคนฟังล้วนเป็นกลุ่มคนที่มุ่งมั่นจะขับเคลื่อนโลกร้อน เราจึงมีแผนที่จะทำรวมกันเพื่อทำให้เรื่องโลกรวนเป็นวาระทางสังคมใน pop culture ให้ได้ในทุก ๆ แบบครับ

Scroll to Top