โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

26 26 people viewed this event.

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2567 – การตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อน
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 – องค์กรอาสาลดโลกร้อน

To register for this event email your details to ruyaprod@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

30 เมษายน 2024 to
7 พฤษภาคม 2024

Share With Friends

Scroll to Top