งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน

งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน

งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน

37 37 people viewed this event.

🗣️ขอเชิญร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

.
🌍🔥การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรามักเรียกสั้น ๆ ว่าภาวะโลกร้อนหรือโลกเดือด ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสิทธิในการดำรงชีวิต สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ และกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่าง ๆ โดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร ประมงพื้นบ้าน ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ผู้ทำงานกลางแจ้ง และคนจนในเมือง มักจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น
.
กสม. และ สสส. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ จึงอยากเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อให้กฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อวิกฤติโลกเดือด ได้มีการพิจารณามิติสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำแนะนำของทุกท่าน จะช่วยให้ กสม. สามารถจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและรัฐบาลในการตรากฎหมายอย่างครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น
.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1LEqVKhjcElVl7tfA8RUocuh6kPi…
.
ร่วมติดตามถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊คสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เพจ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth) และ The bulletin 

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

19 มิถุนายน 2024 @ 08:30 AM to
19 มิถุนายน 2024 @ 04:30 PM
 

Event Types

Share With Friends

Scroll to Top