โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา

โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา

โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา

25 25 people viewed this event.

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์สาธารณะ

โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 6 เวทีเสวนา

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2.เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) 3.ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 4.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5.หน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Urban Futures & Policy) 6.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดึแห่งชาติ (MTEC) 7.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8.คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI)

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวทีเสวนาที่ 6“โครงการวิจัยและสนับสนุนระบบการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) แบบข้ามภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับกำหนดการณ์เพิ่มเติม: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeVOrA1W3l…/viewform…

หรือสามารถสแกน QR Code ในโปสเตอร์

.

และสามารถรับฟังผ่านระบบ Facebook Live : SDG Move TH

หรือเข้าผ่านระบบ Zoom Meeting:

Meeting ID: 812 3602 0907 Passcode: 31473

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

20 มีนาคม 2024 @ 01:00 PM to
20 มีนาคม 2024 @ 04:00 PM
 

Location

Online event
 

Event Types

Share With Friends

Scroll to Top