THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

กลุ่มจับตาพลังงาน Energy Watch เปิด 6 เหตุผล ค่าไฟพุ่ง–แพง จี้ปลดล็อกค่าไฟพุ่ง–แพง “เลิก PDP2022 ทำแผนใหม่ – ปรับโครงสร้าง ft – เปิดสัญญาซื้อขายไฟ PPA”

“Factsheet : 8 ปีแผน PDP / Gas Plan และปัญหาค่าไฟแพง” เผยแพร่วันนี้ (31 ส.ค.2565) ระบุ

  1. PDP 2015 สาเหตุของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงล้น
  2. PDP 2018 เอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่
  3. PDP 2018Rev.1 มีเจตนาเพิ่มโครงการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
  4. แผนก๊าซธรรมชาติ Gas Plan 2015 และ Gas Plan 2018 เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจนำเข้า LNG หรือไม่ ?
  5. แผนชาติ National Energy Plan 2022 เดินหน้าสู่การผลักภาระให้ประชาชนต่อไป
  6. โรงไฟฟ้าสำรองล้นเหลือ แต่ไม่มีความมั่นคง
ภาพ: EGAT

Social Share