เกรตา ทูนแบร์กวิพากษ์เรื่องความหลอกลวงในกระบวนการเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ‘เรากำลังถูกการฟอกเขียวสร้างความสับสน ดังนั้นเราต้องไม่หลงประเด็น’

เผยแพร่โดย Allen Laneวันที่ 8 ตุลาคม 2022แปลและเรียบเรี […]