THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

INFLUENCER

นางสาวณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์
ชื่อเล่น:  กะติ๊บ
อาชีพ:  พนักงานบริษัทเอกชน

ชื่อกะติ๊บค่ะ เริ่มแรกสนใจเรื่องการจัดการขยะในไทยที่มีปัญหามาก และศึกษาลึกยิ่งขึ้น ก็พบว่าขยะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤต กระทบถึงวิถีชีวิตของคนและสัตว์ทุกชนิดบนโลก เช่น ภาคเกษตรกรรมมีผลผลิตลดลง สัตว์ทะเลหนีออกจากเส้นศูนย์สูตร ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

ดังนั้น การจัดการโลกร้อน ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงขึ้น แต่ยังโยงลึกไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สภาพความเป็นอยู่ของคนชนบทและคนเมือง

เราซึ่งเป็นผู้บริโภค สามารถช่วยกันเปลี่ยน Trend วิถีชีวิต ร่วมกันเพิ่มตลาดการบริโภคที่รักษาสิ่งแวดล้อม ที่ใช้พลังงานสะอาด กระตุ้นภาครัฐและผู้ประกอบการ ให้เร่งมือและใส่ใจที่จะรักษาโลกของเรา

อยากให้ทุกคนมาช่วยกันรณรงค์ เปลี่ยนยุคนี้ให้กลายเป็นยุคที่รักษาและพัฒนาโลกสีเขียวด้วยกัน ❤️

นายแวบือราฮาน ยูโซะ
ชื่อเล่น:  อเนก
อาชีพ:  อิสระ

ผมเริ่มสนใจและศึกษาเกี่ยวกับป่าชายเลน เนื่องจากมีแรงบันดาลใจอยากอนุรักษ์แหล่งทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อให้คงอยู่ได้นาน  เพราะป่าชายเลน คือวิถีชีวิตของชาวบ้าน หากป่าชายเลนเกิดการเสื่อมลง อาจส่งผลกระทบต่อวีถีชีวิตของชาวบ้าน ดังนั้นการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และทำให้ระบบนิเวศของเรามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าชายเลนให้คงอยู่กับเราสืบไป เพราะป่าชายเลน คือวิถีชีวิตของเรา ดังนั้นการอนุรักษ์และรักษาก็ย่อมต้องเกิดขึ้นจากมือเรา

นายอนันตวรรธ วงศ์ทิพย์
ชื่อเล่น:  บูม
อาชีพ:  นักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


ผมบูมครับ.. สนใจด้านการทํางานกับผู้คนที่หลากหลายอย่างมากเเละถ้ามีเวลาว่างๆ ผมก็มักจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนของผู้คนที่หลากหลายครับ เเต่ผมก็ได้ตระหนักว่า 

การทํางานกับสิ่งเเวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน เพราะถึงเราพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีของมนุษย์เราให้ดีเท่าใด 

เเต่ถ้าเรายังคงต้องอยู่ในสิ่งเเวดล้อมที่ไม่ดี เราก็จะได้รับผลกระทบนั้นเอง 

ผมจึงคิดว่าถ้าเราร่วมใจกัน พัฒนาชุมชนเเละสิ่งเเวดล้อมของเราไปพร้อมกัน จะทําให้เราอยู่ในโลกที่สงบสุขร่วมกับสิ่งเเวดล้อมเเละสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราครับ

 

                                                                                                                                                  ”  

นางสาวจุฬามณี ธัญญสมุทร

ชื่อเล่น:  มะลิ
อาชีพ:  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


การช่วยโลกไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่

แต่เราทำสิ่งเล็กๆ อย่างตั้งใจ 

แค่นี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ได้

                                                                                                                                                                               ”  

โซเฟีย สุหลง – นาเดีย อาแว
 อาชีพ: นักเรียน
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส


การใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
คือการสร้างจุดยืนให้แก่ชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                                                                                                                                                          ”  


Social Share