COP15 : ชนกลุ่มน้อยเรียกร้องให้บรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนในกรอบดำเนินการด้านความหลากลายทางชีวภาพระดับนานาชาติในยุคหลังปี 2020 อย่างเป็นรูปธรรม

เขียนโดย Shuchita Jhaวันที่ 11 ธันวาคม 2022แปลและเรียบเ […]

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตอนจบ)

เผยแพร่โดย Forest Peoples Programmeวันที่ ปีค.ศ. 2020แป […]

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตอนที่ 6)

เผยแพร่โดย Forest Peoples Programmeวันที่ ปีค.ศ. 2020แป […]

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตอนที่ 5)

เผยแพร่โดย Forest Peoples Programmeวันที่ ปีค.ศ. 2020แป […]