THAI CLIMATE JUSTICE for All

การถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง เพื่อให้เยาวชนใช้สื่อสารโลกร้อนในมุมมอง

การถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง เพื่อให้เยาวชนใช้สื่อสารโลกร้อนในมุมมอง

23 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
วิทยากร โดยคุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส

กิจกรรมอบรมเยาวชนกอบกู้วิกฤติโลกร้อนกำลังจะเริ่มวันเสาร์และอาทิตย์นี้แล้วครับ (22-23 พค.64 เวลา 13.00-16.00 น.)
ใครที่สนใจ หรือมีเยาวชนที่สนใจเชิญเข้าอบรมได้ครับ

เป้าหมายการอบรมไม่เพียงแค่ให้การเรียนรู้กับเยาวชนทั้งด้านเนื้อหาและการผลิตสื่อ แต่ต้องการสร้างเสริมเครือข่ายเยาวชนในการรณรงค์ขับเคลื่อนระยะยาว

นั่นหมายความ หลังจากอบรมแล้ว เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งการเผยแพร่คลิปที่ทำจากน้องๆ และกิจกรรมที่เยาวชนได้สร้างสรรค์กันขึ้นมา

Scroll to Top