Social Share

แวบือราฮาน ยูโซะ

ผู้ประสานงานเยาวชน
บ้านท่ากำชำ จังหวัดปัตตานี

ป่าชายเลน บ้านท่ากำชำ

“บ้านสีเขียวที่ทุกคนควรรักษา
เป็นที่มาของสัตว์น้ำนานาชนิด
เหล่าต้นไม้ใบหญ้าให้ชีวิต
ร่วมกันคิดเพื่อรักษาป่าชายเลน”


Social Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น