THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

แหล่งข้อมูล : OilChange International
กันยายน 2021

สรุปข้อมูลสำคัญเรื่องก๊าซในเอเชีย 1

การเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซขัดกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซแห่งใหม่เป็นภัยต่อเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของเรา

Download เอกสาร —> คลิก

LNG_factsheet1fin_Thai


Social Share