THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เผยแพร่โดย UKCOP26
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2021
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย UKCOP26

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศที่ลงนามท้ายประกาศนี้ :

 1. ตระหนักว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน และตระหนักดีว่าการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิล เป็นวาระเร่งด่วนอย่างที่สุด
 2. เราขอสัญญาว่าจะร่วมมือกันทำให้ราคาพลังงานสะอาดลดลงและสามารถซื้อหาได้ง่ายในทุกภูมิภาคของโลก โดยไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบสุขภาพในยุคหลังการระบาดของไวรัสโควิด 19
 3. เรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะเร่งนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิล เนื่องจากเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีสได้ ในแนวทางที่ทำให้เกิดการจ้างงานและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และทำให้ราคาพลังงานลดลงในระดับที่ทุกคนสามารถซื้อหาได้ภายในปี 2030 (SDG7)

และเราขอสัญญาว่าจะใช้ดำเนินการร่วมกันในระดับนานาชาติเพื่อ :

 1. เร่งนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสหลักแทนพลังงานฟอสซิล และสนับสนุนให้ประเทศอื่นๆดำเนินรอยตามโดยการยกย่องประเทศผู้นำการดำเนินการดังกล่าวบนเวทีโลกและให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก Energy Transition Council
 2. เร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายที่ขับเคลื่อนการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิลภายในปี 2030 (สำหรับประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลก) หรือภายในปี 2040 สำหรับประเทศที่เหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายข้อตกลงปารีสได้ และยกย่องประเทศผู้นำการดำเนินการดังกล่าวบนเวทีโลกและให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก Powering Past Coal Alliance
 3. ยกเลิกการให้ใบอนุญาตโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยับยั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และยกเลิกการให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจากภาครัฐ และยกย่องประเทศผู้นำการดำเนินการดังกล่าวบนเวทีโลกและให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก No New Coal Power Compact
 4. กำหนดกรอบการดำเนินการทางการเงิน เทคโนโลยี และสังคมสงเคราะห์สำหรับแรงงานและสมาชิกชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อกำหนดราคาพลังงานทดแทนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และยกย่องประเทศผู้นำที่ประกาศสนับสนุน Just Transition Declaration ในเวที COP26
  เราตระหนักดีว่าประเทศกำลังพัฒนาและแรงงานและชุมชนในประเทศกำลังพัฒนาต้องการการสนับสนุนในการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิล ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน และยังตระหนักว่าการร่วมมือกันระหว่างนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนดังกล่าว
  สุดท้ายนี้ เราตระหนักดีว่าในขณะที่เราได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ร่วมกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น งานของเรายังไม่สิ้นสุดลงและขอเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกันเร่งกระบวนการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิลให้สำเร็จในอนาคตอันใกล้ที่สุด

ประกาศลงนามสนับสนุนโดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งประเทศ :

The Republic of Albania
The Republic of Azerbaijan
The Republic of Ecuador
The Republic of Kazakhstan (เฉพาะข้อ 4)
The Republic of Korea
The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ :

The Kingdom of Belgium
The Republic of Botswana (เฉพาะข้อ 1, 2 และ 4)
Brunei Darussalam
Canada
The Republic of Chile
The Republic of Cote d’Ivoire
The Republic of Croatia
The Republic of Cyprus
The Kingdom of Denmark
The Arab Republic of Egypt
The European Union
The Republic of Finland
The French Republic
The Federal Republic of Germany
Hungary (เฉพาะข้อ 1, 2 และ 4)
The Republic of Indonesia เฉพาะข้อ 1, 2 และ 4 อินโดนีเซียลงนามในข้อตกลงการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิลในเวที COP26 โดยไม่รวมข้อ 3 ทว่าเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมาย net zero ภายในปี 2060 อินโดนีเซียจึงต้องดำเนินการทดแทนพลังงานถ่านหินให้แล้วเสร็จภายในปี 2040 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากนานาชาติ

Ireland
The State of Israel
The Italian Republic
The Principality of Liechtenstein
The Republic of Maldives
The Islamic Republic of Mauritania
The Islamic Republic of Mauritius
The Kingdom of Morocco (เฉพาะข้อ 1, 3 และ 4)
The Federal Democratic Republic of Nepal
The Kingdom of the Netherlands
New Zealand
Republic of North Macedonia
The Republic of Philippines (เฉพาะข้อ 1 และบางส่วนของข้อ 2 และ 4 เนื่องจากฟิลิปปินส์ต้องการความเป็นธรรมด้านภาวะโลกร้อน (climate justice) เนื่องจากอ้างว่าไม่ได้เป็นประเทศที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซที่สูงแต่กลับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และเน้นย้ำว่าความมั่นคงทางพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

The Republic of Poland
The Portuguese Republic
The Republic of Senegal
The Republic of Singapore
The Slovak Republic
Federal Republic of Somalia
The Kingdom of Spain
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The Socialist Republic of Vietnam
Wales
The Republic of Zambia

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าการรัฐ :

Jeju, Special Self-Governing Province, Republic of Korea
Negros Oriental, the Philippines
The State of Hawaii, USA
The State of Oregon, USA
The Australian Capital Territory Act Government, Australia

ภาคเอกชน :

ACWA Power, Paddy Padmanathan, President & CEO
Carbon Tracker, Jon Grayson, CEO
Diageo, Kirstie McIntyre, Director
Drax, Will Gardiner, CEO
EDF Group, Alexandre Perra, Group Senior Executive Vice-President
EDF UK, Simone Rossi, CEO
EDP, Miguel Stilwell de Andrade, CEO
Engie, Catherine MacGregor, CEO
Envision, Lei Zhang, CEO
Global Solar Council, Gianni Chianetta, CEO
GWEC, Ben Backwell, CEO
Iberdrola, Ignacio S Galan, CEO
International Geothermal Association, Marit Brommer, Executive Director
Legal & General Group Plc, Simon Gadd (ESG Director)
Local Authority Pension Fund Forum (LAPFF) , Cllr Doug McMurdo, LAPFF chair
Mott MacDonald, Professor Denise Bower, Executive Director
National Grid, John Pettigrew, CEO
Ørsted, Mads Nipper, CEO
PensionDanmark
PSEG, Ralph Izzo, CEO
Renew Power, Sumant Sinha
RES, Eduardo Medina, CEO
Siemens Gamesa Renewable Energy, Andreas Nauen, CEO
SSE, Alistair Philips-Davies, CEO
UKSIF, James Alexander, Chief Executive
Varma, Hanna Kaskela


อ้างอิง https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/


Social Share