THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย Mark Tilly
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์

New Forests ซึ่งเป็นกองทุนบริหารสินทรัพย์เพื่อป่าประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้นำเงินจากกองทุน Tropical Asia Forest Fund (TAFF) หรือกองทุนเพื่อป่าเขตร้อนชื้นในเอเชียมาลงทุนในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุในประเทศไทยที่สามารถผลิตคาร์บอนเครดิตได้ถึง 500,000 หน่วยต่อปี

New Forests ให้สัมภาษณ์ว่ากองทุนได้เลือกเอาพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตรของป่าพรุควนเคร็งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาทำโครงการอนุรักษ์ พรุควนเคร็งกินพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ สองในสามของพื้นที่ประสบภาวะเสื่อมโทรมจากคลองระบายน้ำตื้นเขินเพราะถูกผันน้ำไปใช้ในการชลประทาน เมื่อคลองเหล่านี้แห้งลงก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ Peat Oxidisation นอกจากนี้ไฟป่าก็ยังมีส่วนทำให้คุณภาพอากาศเลวลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นและใกล้เคียง

New Forests ประมาณการว่ามีประชากรกว่า 60,000 คนยังชีพด้วยการประมงและเก็บของป่าจากพรุ

New Forests ได้ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยชื่อ Restore Nature (Thailand) เพื่อดูแลรับผิดชอบโครงการและทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและชุมชนท้องถิ่นในการออกแบบและดำเนินโครงการที่จะรักษาระดับน้ำในพรุด้วยการสร้างฝายกึ่งถาวรตามคลองระบายน้ำที่เข้าถึงพรุทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะปลูกต้นไม้เสริมป่าที่มีอยู่เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและดำเนินโครงการจัดการไฟป่า หลังจากนั้น Restore Nature ก็จะออกแบบและพัฒนาโครงการคาร์บอนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูบึงและป่าพรุในพื้นที่ ฟื้นฟูความหลากลหายทางชีวภาพ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น

พื้นที่ประมาณร้อยละ 40% ของป่าพรุควนเคร็งเหมาะสมสำหรับการทำโครงการคาร์บอนและคาดว่าจะสามารถผลิตคาร์บอนเครดิตได้ถึง 500,000 หน่วยต่อปีโดยเฉลี่ย

“ป่าพรุควนเคร็งเป็นหนึ่งในป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์และเป็นถิ่นกำเนิดของสปีชีส์ที่สำคัญๆของโลก” Geoffrey Seeto กรรมการผู้จัดการของ New Forests Asia กล่าว “การดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ TAFF2 และความต้องการของนักลงทุนที่จะลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น”

โครงการที่นำโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนี้เป็นการลงทุนครั้งแรกของกองทุน TAFF2 ตั้งแต่การประกาศปิดการระดมทุนในปี 2022 เป็นต้นมา โดยกองทุนสามารถระดมทุนได้130 ล้านดอลล่าร์ฯจากนักลงทุนจำนวนมากรวมถึง Mitsui, Nomura, Asian Development Bank, TotalEnergies, และรัฐบาลออสเตรเลีย

New Forests ถือครองสินทรัพย์มูลค่า 7.3 พันล้านดอลล่าร์ฯภายใต้การบริหารงานโครงการมูลค่า 1.2 ล้านดอลล่าร์ฯหรือครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุน


ภาพ : กรุงเทพธุรกิจ

เครดิต : Sylvera


Social Share