THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

โดยเบรนแดน มอนทาคิว | วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

#กลุ่มทรีเอด
คริส แพแคม โจอันนา ลัมลี่ และโซอี้ วานาเมเกอร์ เป็นคนดังส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการรณรงค์เพื่อปกป้องป่าที่มีความพิเศษสุดในประเทศเอธิโอเปียนี้
.
ป่าเมเตม่าในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งอยู่ในภาวะโคม่าจากวิกฤติโลกร้อน อาจสูญสิ้นไปภายใน 20 ปีถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน กลุ่มอาสาสมัครปลูกป่า หรือทรีเอด จึงชักชวนให้สาธารณะชนช่วยสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพคืนมาจากสภาวะใกล้สูญสิ้นกลายเป็นทะเลทรายเช่นเดียวกับพื้นที่รอบๆ
.
ดีเรส อเลบี้ ผู้เป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการป่าแห่งอนาคตกล่าวว่า “พื้นที่ป่าหายไปแล้วครึ่งหนึ่งในภูมิภาคของเรา”
.
#แรงบันดาลใจ
“เราสามารถสัมผัสผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จากปริมาณลมและฝนที่เพิ่มมากขึ้น บางครั้งผมคิดว่าพื้นที่นี้จะกลายเป็นทะเลทรายและคงไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ถ้าเราได้รับการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆ มันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
.
โครงการป่าแห่งอนาคตของทรีเอดจะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ที่มีชื่อว่า Great Green Wall การรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีชาวอาฟริกันเป็นแกนนำนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะฟื้นฟูป่าที่ทอดตัวตามแนวยาว 8,000 กิโลเมตรตลอดแนวขวางของทวีปอาฟริกา เพื่อยับยั้งการขยายตัวของทะเลทรายซาฮาร่าที่เริ่มขยายตัวลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตรมาตั้งแต่ปี 1950 และเป็นหลักประกันอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนยากจนนับล้านที่อาศัยอยู่ในเขต Sahel
.
คริส แพแคมได้อธิบายว่า “คนที่อาศัยอยู่ในเขต Sahel ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากภาวะโลกร้อน อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้น พื้นดินแล้งจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และทะเลทรายกำลังแผ่ตัวลงมาเหมือนคลื่นในทะเล
“โครงการ Great Green Wall เป็นหนึ่งในการรณรงค์ฟื้นฟูป่าที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากในยุคของเรา ทรีเอดกำลังให้การสนับสนุนโครงการในระยะยาว ผมขอชักชวนให้สาธารณะชนช่วยกันให้การสนับสนุนโครงการป่าแห่งอนาคตเพื่อช่วยเหลือโครงการของชาวแอฟริกันในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน”
.
#ระบบนิเวศน์
การรณรงค์นี้มีเป้าหมายที่จะระดมทุนจำนวน 352,875 ปอนด์เพื่อรักษาแถบสีเขียวนี้ไว้ก่อนที่จะกลายเป็นทะเลทราย โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน โดยรัฐบาลอังกฤษจะสมทบทุนจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่สาธารณชนบริจาคจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม การเพิ่มเงินทุนเป็นจำนวนเท่าตัวเช่นนี้จะทำให้ทรีเอดสามารถฝึกอบรมบุคลากรและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นในการฟื้นฟูป่าให้แก่สมาชิกชุมชนในเมืองเมเตม่า ประเทศเอธิโอเปีย เพื่อดูแลรักษาต้นกำยานให้เป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน ป่าเมเตม่ามีความพิเศษแป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีต้นบอสเวเลียที่มียางเป็นกำยาน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงมากสำหรับสกัดน้ำมันหอมระเหยต่างๆ
.
โจอันนา ลัมลี่ ผู้อุปถัมภ์ของทรีเอดเล่าว่า เธอได้ให้การสนับสนุนทรีเอดมาเกือบ 30 ปีแล้ว เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และเธอขอให้ผู้คนช่วยกันบริจาคเงินเท่าที่จะทำได้แก่โครงการป่าแห่งอนาคตเพื่อให้ได้เงินจำนวนสูงสุด ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโดยรัฐบาล “เราสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนและสร้างหลักประกันที่ยั่งยืนให้แก่คนนับล้านได้”
.
โครงการป่าแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ ที่รัฐบาลอังกฤษรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวาระสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยจัดมา (COP26) ที่เมืองกลาสโกว ในเดือนพฤศจิกายน 2021 และยังเป็นวันครบรอบสิบปีแห่งการที่ UN ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกถือเอาเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เป็นวาระเร่งด่วนด้วย
.
ที่มา : The Ecologist


Social Share