เวที COP โลกเดือดภาคประชาชนขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เวทีนโยบายและวิชาการสาธารณะ กู้วิกฤติโลกเดือด ด้วยมือประชาชน (COP ภาคประชาชน)

เวที COP โลกเดือดภาคประชาชนขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เวทีนโยบายและวิชาการสาธารณะ กู้วิกฤติโลกเดือด ด้วยมือประชาชน (COP ภาคประชาชน)

619 619 people viewed this event.

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

.โดยกลุ่มภาคประชาสังคมและนักวิชาการที่ขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฐานชุมชนและคนชายขอบ และภาคีสนับสนุนต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันจัดเวที “ประชาชนสู้โลกเดือด” หรือ COP ภาคประชาชนขึ้น เพื่อนำเสนอเสียงของประชาชนในด้านต่าง ๆ ในการเผชิญภาวะโลกเดือด บทเรียนการจัดการของชุมชนและประชาชนในการปรับตัว สร้างภูมิคุ้มกันและลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อเสนอนโยบายต่อสหประชาชาติและรัฐบาลไทยในการปรับทิศทางนโยบายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เวทีข้อเสนอนโยบายต่อโลกและรัฐบาลว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2. นำเสนอองค์ความรู้ บทเรียนชุมชนกลุ่มต่าง ๆ กับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. เปิดพื้นที่สื่อสาร การเรียนรู้เรื่องราว ชีวิตของผู้คนที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านภาพยนตร์ สื่อศิลปะต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR Code หรือลิงค์ด้านล่าง

#COP28#COPภาคประชาชน#กู้วิกฤต#โลกเดือด

To register for this event email your details to ruyaprod@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

11 พฤศจิกายน 2023 @ 09:00 AM to
12 พฤศจิกายน 2023 @ 05:00 PM
 

Event Types

Share With Friends