ประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum)

ประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum)

599 599 people viewed this event.

ประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum)
หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

🌳 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ มูลนิธิเพื่อชมหายใจเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมระดับชาติฯ

ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
.
😶‍🌫️ พลาดไม่ได้กับ Topic สำคัญ
• นวัตกรรมทางสังคม การบริหารจัดการฝุ่นควันไฟป่าร่วมของรัฐ และประชาสังคม
• คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมจัดการมลพิษอากาศ
• สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันข้ามแดน
• ระบบสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมรับมือผลกระทบจากมลพิษอากาศเพียงใด
.
📣 ข้อสรุปนโยบายและมาตรการจัดการมลพิษอากาศ นำเสนอต่อรัฐบาล
• ระบบสุขภาพ
• การจัดการไฟป่า ไฟในที่โล่ง และมลพิษข้ามแดน
• การลดมลพิษจากภาคการเกษตร ด้วยการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการผลิตข้าว อ้อย และข้าวโพด
• มาตรการลดการปลดปล่อยมลพิษอากาศจากภาคอุตสาหกรรม
• การมีส่วนร่วมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ และประชาชน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน
.
🎨 เทศกาลเพื่อลมหายใจ#3
• ศิลปะ ละคร สารคดี เพื่ออากาศสะอาด
• เสวนา ดนตรี Workshop และกิจกรรมประกวดอีกมากมาย
• นิทรรศการความรู้ และบูธสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศ
.
📝 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน https://forms.gle/mSuWgMjK5YxtPbQe9
.
🧂***กรุณานำแก้วน้ำ กระบอกน้ำส่วนตัว มาด้วยนะ*** รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม คลิก https://shorturl.asia/iBJDa หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-2695835 หรือ ส่งข้อความมายัง Inbox Facebook : สภาลมหายใจเชียงใหม่

To register for this event email your details to ruyaprod@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Share With Friends