THAI CLIMATE JUSTICE for All

เยาวชนตื่นรู้ปัญหา Climate Change หรือยัง?

อนันตวรรธ วงศ์ทิพย์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผม “บูม” ครับ ตอนนี้ผมอายุ 15ปี ผมรู้สึกดีใจที่ได้เกิดในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพที่หลากหลาย แต่การใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ          

จากที่ผมได้นั่งเสริทดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change ผมพบเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งครับว่า ตั้งแต่ปี2012 คนไทยสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ สูงเกิน 4 ตันต่อคนต่อปี ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้นในไทยโดยรวม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และหากคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม จะถึง 300 ล้านตันอย่างแน่นอนครับ  สังเกตได้อย่างง่ายๆในปัจจุบัน ที่เราเห็นฝุ่นควัน Pm 2.5 ได้อย่างชัดเจน ที่น่ากลัวกว่านั้น ค่าPm 2.5 ในไทย เกินค่ามาตรฐานอย่างมากครับ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพ และเมื่อฝุ่นควันและมลพิษที่เราสร้างขึ้น ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลในรูปแบบโดมิโนครับ ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์

การคาดเดาของ Parag Khanna (พารัก คันนา) จากบทความในหนังสือ Connectography บอกไว้ครับว่า หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง4องศาเซลเซียส จะส่งผลเสียต่อโลกเราอย่างมาก ยกตัวอย่าง ถ้าอุณหภูมิปกติของไทยอยู่ที่35 องศาเซลเซียส อาจจะเพิ่มขึ้นไป 40 องศาเซลเซียสในบางวัน ลองจินตนาการถึงวันที่อากาศอบอ้าวครับ ไม่นับตัวเราเองจะร้อนขนาดไหน มันยังจะส่งผลต่อพืชและสิ่งมีชีวิตจะอยู่ยากขึ้นจนสูญพันธุ์ ภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้น จนแผ่นดินถูกกัดเซาะ  และหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอนครับและ ที่สำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change จะเพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปี แต่กลับส่งผลกระทบต่อไทยและโลกเราได้อย่างรวดเร็ว

             การคาดเดาของ Parag Khanna (พารัก คันนา) จากบทความในหนังสือ Connectography บอกไว้ครับว่า หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง4องศาเซลเซียส จะส่งผลเสียต่อโลกเราอย่างมาก ยกตัวอย่าง ถ้าอุณหภูมิปกติของไทยอยู่ที่35 องศาเซลเซียส อาจจะเพิ่มขึ้นไป 40 องศาเซลเซียสในบางวัน ลองจินตนาการถึงวันที่อากาศอบอ้าวครับ ไม่นับตัวเราเองจะร้อนขนาดไหน มันยังจะส่งผลต่อพืชและสิ่งมีชีวิตจะอยู่ยากขึ้นจนสูญพันธุ์ ภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้น จนแผ่นดินถูกกัดเซาะ  และหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างแน่นอนครับและ ที่สำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change จะเพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปี แต่กลับส่งผลกระทบต่อไทยและโลกเราได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่จะเกิดขึ้นนับเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกและประเทศไทยมากครับเราทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกของโลกใบนี้ ต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในแต่ละวัน ลด ละเลิก การใช้ชีวิตต่างๆที่จะก่อให้เกิด คาร์บอนไดออกไซด์หรือมลพิษให้กับโลกใบนี้  เช่น การหันมาใช้จักรยาน หรือเดิน แทนการใช้รถยนต์  เป็นต้น หากพวกเราทุกคนตื่นรู้ในปัญหา Climate Change  เชื่อว่าวิกฤตเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้ และโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นสำหรับเยาวชนเช่นผมที่กำลังเติบโตขึ้นมาในสังคมนี้และโลกที่สวยงามจะยังส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราครับ


Scroll to Top