THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

อนันตวรรธ วงศ์ทิพย์

อายุ 15 ปี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ท่ามกลางกระแสสังคมทุนนิยม เยาวชนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันในการเรียนเพื่อมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัย และออกมาประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน แต่ทว่าระหว่างเส้นทางเยาวชนเหล่านี้หลายคนยังให้ความสนใจกับ ปัญหารอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น น้องบูม นักเรียนชั้น ม.4 ที่ให้ความสนใจกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำคลิปนี้ขึ้นมา เรามาติดตามชมกันครับ”


Social Share