THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย Renaldi Prinsloo
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2021
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2791128

สถาบัน International Federation of Workers’ Education Associations (IFWEA) ที่ประเทศซิมบับเวกำลังดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อแรงงานนอกระบบเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นในปี 2021 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คนจากสามองค์กรได้แก่ Malawi Union for Informal Sector (MUFIS), Alliance for Zambia Informal Economy Associations (AZIEA) และ Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations (ZCIEA) และ 14 จาก 33 คนดังกล่าวเป็นสตรี

วิธีที่ใช้ในการดำเนินโครงการเป็นวิธีที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอิสระและความมั่นใจที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อรณรงค์เคลื่อนไหว ในปีแรก ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (ทั้งทางออนไลน์และออนไซต์) และออกแบบสื่อเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มการรับรู้เรื่อง “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อแรงงานนอกระบบ” ในพื้นที่อาศัยของตน ปีต่อมา ผู้เข้าร่วมโครงการระบุพันธมิตรที่มีอยู่และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรเหล่านั้นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายร่วมกัน และในปีสุดท้าย พวกเขาจะเริ่มออกแบบการรณรงค์เคลื่อนไหวเรื่องภาวะโลกร้อนโดยการล็อบบี้ การดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม การจัดประชุมหรือสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาและทางเลือกต่างๆ

ในกระบวนการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในกลยุทธ์ที่หลากหลายในการจัดตั้งองค์กร เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นระบบดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร (วิธีการเจรจากับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ) และระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ IFWEA สนับสนุนสามองค์กรข้างต้นด้วยการสร้างห้องเรียนออนไลน์และวงเสวนาออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในการออกแบบการรณรงค์และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในบางกรณีจะมีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากทักษะด้านดิจิทัลที่มีติดตัวมาไม่เท่ากัน สำหรับบางคนนั้นถึงกับเป็นประสบการณ์การเรียนออนไลน์ครั้งแรก “ในกลุ่มการเรียนของเรานั้น คนหนุ่มสาวสอนคนแก่ถึงวิธีการใช้โทรศัพท์” ผู้เข้าร่วมโครงการคนหนึ่งเล่า

จากโครงการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆในเวลานี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชุมชนชาวมาลาวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ” ผู้เข้าร่วมโครงการจากอีกสองประเทศก็มีประสบการณ์เดียวกันและลงความเห็นว่าคนในประเทศยังขาดความรู้ความข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องภาวะโลกร้อนอีกมาก ดังนั้นกลุ่มเรียนรู้จึงได้ทำการผลิตสื่อการศึกษาที่เข้าถึงง่ายอย่างวิดีโอคลิป บทกลอน และแคปชั่นเพื่อเพิ่มการรับรู้ นอกจากนี้ยังได้วางแผนการทำแคมเปญผ่านสื่อในปี 2022 อีกด้วย


อ้างอิง : https://www.southafricanlabourbulletin.org.za/informal-workers-empower-themselves-around-climate-change/?fbclid=IwAR09pIyIi2u-UiKu8WVk9UETEprroSZzJzr1UPEu86vpLv1HhPdVna6SYWg


Social Share