THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

ดร.กฤษฎา บุญชัย

ภาพ : https://www.springnews.co.th/

เพื่อไทย

ประมง

 • ด้านประมง เร่งเจรจาปรับข้อตกลง IUU กับ EU ตามกม.ทะเลและแผน FAO
 • คืนโอกาสประมงพาณิชย์ที่หายไป 52% และฟื้นศักยภาพทางทะเลไทย อนุรักษ์การประมงให้มั่นคง

น้ำ

 • เพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 35 ล้านไร่เป็น 50 ล้านไร่ ภายใน 2570
 • สร้างทางระบายน้ำลงสู่ทะเล สร้างคลองเชื่อมแม่น้ำหลักเข้าหากัน สร้างเขื่อน ฝาย แก้มลิง ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ
 • ใช้ระบบน้ำใต้ดินทั้งบ่อตื้นและลึก หนุนเกษตรกรทำแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก
 • ป้องกันน้ำทะเลหนุนไม่ให้ท่วม กทม.ด้วยการถมทะเลบางขุนเทียนถึงสมุทรปราการ สมุทรสาคร ป้องกันน้ำท่วม

ที่ดิน

 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ปลอดภัยต่อภูมิอากาศและความมั่นคงอาหาร พิสูจน์สิทธิให้ได้โฉนด โดยภาพถ่ายดาวเทียมและหลักฐานอื่นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

อากาศ (ฝุ่น)

 • พูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านหาทางออก
 • สนับสนุนเกษตรให้ใช้การย่อยสลายแทนเผา
 • ลดภาษีรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษไม่เกินมาตรฐาน รถยนต์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลพิษให้หมดไปโดยเร็ว
 • เปลี่ยนรถเมล์ กทม.เป็นรถไฟฟ้า
 • ทำไทยเป็นศูนย์ผลิตรถไฟฟ้า
 • ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด

พลังงาน

 • ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้ค่าน้ำมัน  แก๊ส ค่าไฟฟ้าลดทันที
 • ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน ลดพึ่งพาน้ำมัน

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • เทคโนฯ เกษตรแม่นยำ AI ช่วยเกษตร ปรับปรุงหน้าดิน ใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น
ภาพ : www.isranews.org

พรรคพลังประชารัฐ

 • สร้างเมืองน่าอยู่ ใกล้บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วม
 • ชุมชนประชารัฐ มีกองทุนพัฒนา จะมีแหล่งน้ำชุมชน โครงการป่าไม้มีค่า
 • เมืองอัจฉริยะสีเขียว ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ ให้คนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดี
 • สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว เพื่อแข่งขันเวทีโลก
 • สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำทางเลือก แก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ทำผังน้ำชุมชน จัดระเบียบทางเดินน้ำ
ภาพ : https://www.springnews.co.th/

พรรคก้าวไกล

 • ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ชุมชนร่วมออกแบบครอบคลุมทุกตำบลที่ประสบภัยน้ำท่วม
 • สร้างงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เช่น เพาะกล้าไม้ ดูแลต้นไม้ในพื้นที่ป่า เกษตรกรรม และเมือง
 • พัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ
 • จัดการขยะและเศษอาหาร ผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ และนำขยะมาใช้ใหม่
 • โลกร้อน เร่งลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050
 • โลกร้อนพลังงาน ผลิตไฟฟ้า เปิดเสรีโซล่าเซลล์ครัวเรือน ปลดล็อกระเบียบ สร้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีของประชาชน ประกันราคาไฟฟ้าพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดในปี 2580
 • โลกร้อนเกษตร กำจัดการเผาภายใน 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้าน (1,000 ตำบล) เปลี่ยนการผาเป็นเงิน อุดหนุนปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง สร้างอุตฯ แปรรูปฟางข้าวซังข้าวโพดแทนเผา และ 1 ฟาร์มปศุสัตว์ 1 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ เปลี่ยนมีเทนเหลือทิ้งเป็นพลังงาน
 • โลกร้อนอุตฯ กำหนดเพดานและเปิดตลาดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนโควตา ผลักกฎหมาย PRTR เปิดข้อมูลสารพิษและปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • โลกร้อนขนส่ง รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดใน 7 ปี ลดใช้รถส่วนตัว เปลี่ยนรถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า คุมปริมาณรถบรรทุกในเมือง
 • โลกร้อนขยะอาหาร เพิ่มค่าขยะอาหาร บังคับแยกขยะ ทำบัญชีขยะอาหาร อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมชุมชนทำปุ๋ยจากอาหารเหลือ
 • โลกร้อนด้านพื้นที่สีเขียว รัฐจ่ายหนี้ค้างให้เกษตรกรในฐานะค่าเช่าแลกกับใช้ที่ดินปลูกไม้ยืนต้น ต้นไม้บำนาญ คนปลูกได้รายได้ อุดหนุนงบเกษตรกรปลูกป่า 4,000 บาท/ไร่ อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บาท/ไร่ เพื้นที่พื้นที่สีเขียวในเมือง
 • โลกร้อน ช่วยประชาชนรับมือ ตั้งกองทุนปรับตัวภัยพิบัติ เตือนภัย ประกาศเขตภัยพิบัติ ศูนย์พักพิง-อพยพ ชดเชย ประกันภัยพืชผลฟรีในทุกพื้นที่รับน้ำ
 • ด้านประมง เพิ่มอำนาจคณะกรรมการประมงจังหวัดกำหนดกติกาประมง เพิ่มสัดส่วนท้องถิ่นและชาวประมง เจรจาประเทศปลายทางให้เรือประมงไทยทำประมงนอกน่านน้ำได้ ซื้อคืนเรือประมงที่โดนกระทบจาก IUU

ภาพ : www.isranews.org

พรรคภูมิใจไทย

 • รถเมล์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้าครอบคลุมกรุงเทพฯ
 • ติดโซลาร์รูฟฟรี ทุกครัวเรือน  หลังคาละ 450 บาท
 • รับสิทธิซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า คนละ 6,000 บาท ผ่อนจ่ายเดือนละ 100 บาท
 • ท่องเที่ยวแบบ low carbon กิจกรรมพัก กิน เที่ยวลดคาร์บอน ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น โรงแรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ประกันการขาดทุนเกษตรกร ด้วยเกษตรพันธะสัญญา เกษตรกรได้รับเงินที่ลงทุนไปกรณีเสียหายจากภัยพิบัติ
 • เพิ่มพลังงานสะอาด ทำให้ประเทศมีคาร์บอนเครดิตมาก สามารถนำไปขายนำเงินมาจัดทำโครงการ และพัฒนาต่อยอดได้
ภาพ : https://www.springnews.co.th/

พรรคประชาธิปัตย์

 • ฝุ่น ผลักดันออกกฎหมายอากาศสะอาด
 • ฝุ่น คุมเข้มรถที่เข้า กทม. และการก่อสร้าง
 • ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU
 • ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลงภายใน 4 ปี
 • ให้กรรมสิทธิ์ทำกินกับผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือปอดคนเมืองเพื่อลดฝุ่น ลดอุณหภูมิโลก และทำสันทนาการ
 • ผลักดันร่าง พรบ.อากาศสะอาด
ภาพ : https://www.springnews.co.th/

พรรคชาติไทยพัฒนา

 • เศรษฐกิจสีเขียว
 • พลังงานสะอาดเป็นหลักภายในปี 2030
 • เมืองสีเขียว พัฒนาทุกจังหวัดให้น่าอยู่
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม อากาศดี ป่าไม้ แหล่งน้ำสมบูรณ์
 • ท่องเที่ยวยั่งยืน
 • พัฒนาศูนย์กลางอาหารคุณภาพ อาหารสุขภาพ
 • เกษตรสีเขียว พัฒนาผลผลิตควบคู่ความยั่งยืนชุมชนและสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการเกษตร
 • ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน นาเปียกสลับแห้ง เพื่อลดก๊าซมีเทน และทำให้ชาวนาได้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตไร่ละ 500 บาทต่อปี
 • ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่มีมาตรฐานด้านการวัด ประเมิน กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน รับรองผลการตรวจ
 • ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร หน่วยละ 2 บาท เพื่อลดต้นทุนการใช้น้ำมันสูบน้ำเข้านา
 • จัดทำระบบบาดาลขนาดใหญ่ในแต่ละตำบล ส่งเสริมการทำเกษตรน้ำน้อย ช่วยลดรายจ่ายประชาชนจากการซื้อน้ำดื่มบริโภค
 • บริหารจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน สร้างแบบจำลองจุดเกิดไฟป่าซ้ำซาก พัฒนาคาร์บอนเครดิตจากไฟป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต หากเกษตรกรไม่จุดไฟเผาป่า ก็จะได้คาร์บอนเครดิตมากกว่าเดิม
 • ตั้งสถานีตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก มีข้อมูลพื้นที่ และความเป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิตแต่ละบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี block chain
ภาพ : https://www.springnews.co.th/

พรรคชาติพัฒนากล้า

 • เพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 40% ด้วยการออกพันธบัตรป่าไม้ เพื่อส่งเสริมปลูกป่า ลดการบุกรุก การใช้สารเคมี การเผาป่า และฝุ่น สร้างรายได้ให้ประชาชน รวมทั้งการขายพืชเศรษฐกิจและคาร์บอนเครดิต
 • เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน แยกระบบสายส่งออกจากการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของรัฐ
ภาพ : www.thaipost.net

พรรครวมไทยสร้างชาติ

 • ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map) แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิครอบครองทำกินในที่ดิน
 • ปรับแก้กฎหมายนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อยอดให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินได้มีโอกาสมีที่ทำกินมากขึ้น

Social Share