THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย คณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านข้อตกลง Net Zero ที่เกี่ยวกับภาคเอกชน
เผยแพร่ใน INTEGRITY MATTERS: NET ZERO COMMITMENTS BY BUSINESSES, FINANCIAL INSTITUTIONS, CITIES AND REGIONS
วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2022
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย คณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านข้อตกลง Net Zero ที่เกี่ยวกับภาคเอกชน

สารจาก ฯพณฯ ท่าน Catherine McKenna Shane Coffield
ประธานคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านข้อตกลง Net Zero ที่เกี่ยวกับภาคเอกชน

“เราต้องการให้ทุกภาคธุรกิจ นักลงทุน เมือง ภาค และประเทศถือเอาเป้าหมาย net zero เป็นวาระเร่งด่วนที่สุด เราไม่สามารถเสียเวลาไปกับความล่าช้าและการฟอกเขียวทุกรูปแบบได้อีกต่อไป”

อันโตนิโอ กูเตอเรส, เลขาธิการสหประชาชาติ

เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อของความดำรงอยู่ของมนุษยชาติ เวลาที่เรามีในการแก้ปัญหาโลกร้อนและรับประกันอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงนั้นกำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว

นี่ไม่ใช่คำกล่าวอ้างลอย ๆ แต่เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในรายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกฉบับล่าสุด

และเราก็สามารถมองเห็นหลักฐานเรื่องภาวะโลกร้อนกันได้ทุกคน

ในปี 2022 เพียงปีเดียว ประเทศจีนเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง ในขณะที่ประเทศปากีสถานเกิดอุทกภัยที่ส่งผลกระทบไปครึ่งประเทศ คลื่นความร้อนจัดทำให้ประชากรในประเทศอินเดียเสียชีวิตนับหมื่นคน และไฟป่าที่รุนแรงก็ขยายตัวไปในประเทศสเปนและรัฐแคลิฟอร์เนีย ภัยแล้งในอาฟริกาตะวันออกที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีทำให้ประชากรนับล้านตกอยู่ในภาวะอดอยาก และในประเทศแคนาดาก็เกิดคลื่นความร้อนในเมือง Lytton รัฐ British Columbia ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ไปทั่วเมือง

ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติกำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ อาหาร แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

รายงาน IPCC ฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเส้นกราฟปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลกเริ่มโค้งลง แต่ก็ไม่เร็วพอที่จะจำกัดอุณหภูมิผิวโลกไม่ให้สูงขึ้นอีกเกิน 1.5°C

ดังนั้น แทนที่เราจะดำเนินการตามเป้าหมายเดิมที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซลง 45% ภายในปี 2030 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับจะเพิ่มขึ้นถึง 11%

แม้ว่างานของเราจะมีความก้าวหน้า แต่เป้าหมายนั้นห่างไกลนัก เราจึงไม่สามารถปล่อยให้วิกฤติทั่วโลกทำให้เราหยุดการแก้ปัญหาและปล่อยให้ภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดำเนินต่อไป ซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเตือนความทรงจำของเราว่าพลังงาน สภาพภูมิอากาศโลก อาหาร และความมั่นคง เป็นเรื่องเดียวกัน และวิกฤติเช่นนี้จะต้องหยุดลงโดยทันที องค์การ International Energy Agency ตอนนี้เชื่อว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่สามารถเร่งการนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ และเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จ

เรารู้ดีว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ได้แก่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซภายในสามปีหรือภายในปี 2025 และลดลงอีกจนเหลือครึ่งเดียวภายในแปดปีหรือปี 2030

เราต้องโยกย้ายเงินลงทุนในกิจการพลังงานฟอสซิลไปสู่การลงทุนในพลังงานสะอาด

การตัดสินใจโดยภาครัฐและเอกชนในวันนี้ พรุ่งนี้ และวันต่อ ๆ ไปทุกวันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ และบรรลุในแบบที่เป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพสิทธิสตรีและชนพื้นเมืองด้วยหรือไม่

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องเป็นผู้นำในการนี้ แต่การแก้ปัญหาโลกร้อนก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพาสังคมโลกไปสู่เป้าหมาย net zero ภายในปี 2050 โดยอาจดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนของประชาคมโลก หรือนำไปสู่ความล้มเหลวก็ได้ทั้งสิ้น

เราไม่สามารถถ่วงเวลา หาข้ออ้างที่จะนิ่งเฉย หรือใช้การฟอกเขียวมาแก้ปัญหาได้อีกต่อไป

รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการทำงานหนักเป็นเวลาถึง 7 เดือน และสะท้อนถึงข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติจำนวน 17 ท่าน ข้อเสนอแนะ 10 ประการที่จะกล่าวต่อไปในบทความหน้าทำให้กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย net zero มีความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคิดริเริ่มที่เชื่อถือได้อย่าง Race to Zero และ Science Based Targets initiative

เราได้กำหนดนิยามของ net zero และเทียบเท่า net zero ขึ้นใหม่

เราเรียกร้องให้ภาคเอกชนต้องให้มิเพียงแค่คำมั่นสัญญาในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังต้องกำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ได้รับการสนับสนุนโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์และต้องมีแผนลดก๊าซที่ระบุถึงการลงทุนเป็นตัวเงินประกอบเป้าหมายและแผนดังกล่าวด้วย

และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์โปร่งใสในกระบวนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนี้ เราขอย้ำว่าภาคเอกชนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการสู่สาธารณชนเป็นระยะ ๆ ด้วยข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและสามารถนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆได้

(อ่านต่อวันอังคารหน้า)

To prevent dishonest climate accounting and other actions designed to circumvent the need for deep decarbonization, we emphasize that non-state actors must report publicly on their progress with verified information that can be compared with peers.


Social Share