THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย Rachel Frazin
วันที่ 25 มีนาคม 2024
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์

ประธานาธิบดีโจ ไบเด็น แห่งสหรัฐฯอนุมัติงบ 6 พันล้านดอลล่าร์ฯเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลภาวะสูงและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดได้ยาก ซึ่งได้แก่ 33 โครงการในอุตสาหกรรมอลูมินั่ม ซีเมนต์ เคมี และเหล็ก และส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในกระบวนการผลิตสู่พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอาหารอย่าง Kraft Heinz

“หากโครงการประสบความสำเร็จ คาดว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 14 ล้านตันคาร์บอนทุกปี หรือเท่ากับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ 3 ล้านคันปล่อยในทุกๆปี” กระทรวงพลังงานประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

กระทรวงพลังงานอธิบายว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศ ที่จะนำไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต

“การใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญๆอย่างเหล็ก กระดาษ คอนกรีต และแก้วจะทำให้อเมริการักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไว้ได้ และโครงการนี้ก็เป็นการลงทุนในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ” นางสาว Jennifer Granholm รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าว

ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ได้รับทุนเพื่อการลดก๊าซนี้ได้แก่ ExxonMobil, Dow Chemical, และ Unilever โดยมีเงื่อนไขว่า ExxonMobil จะต้องนำไฮโดรเจนเข้ามาใช้แทนก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลาสติก เส้นใย และยาง ส่วน Dow Chemical จะต้องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และ Unilever จะต้องใช้ไฟฟ้าแทนหม้อต้มและปั๊มความร้อนที่ใช้ก๊าซในโรงงานไอศกรีม 4 โรง

งบประมาณก้อนนี้ได้รับอนุมัติจากทั้งกฎหมาย Bipartisan Infrastructure Law และกฎหมาย Inflation Reduction Act ของพรรคเดโมแครต


Social Share