THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
เรื่องแนวคิด โลกร้อนที่เชื่อมโยงกับสังคมและชุมชน
วิทยากร : อาจารย์ประสาท มีแต้ม และ ดร.กฤษฎา บุญชัยขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมอบรม เยาวชนตื่นรู้กู้วิกฤติโลกร้อนในวันนี้ ใครสนใจดูย้อนหลังในเพจนี้ได้ครับ อยากรับฟังข้อคิดเห็นการอบรมครั้งนี้ด้วยครับ ว่าควรต้องปรับปรุงอะไรบ้างเราจะมีการอบรมต่อเนื่อง คนที่เข้าอบรมแล้วก็อบรมต่อเนื่องได้ อยากให้เน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษแจ้งมาได้นะครับ ทางเรายินดีจัดให้ลงลึกมากขึ้น นอกเหนือจากการอบรม ทางเราอยากเห็นน้องๆ ได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปสื่อสารในกลุ่มเพื่อนๆ และจะยินดียิ่งถ้าน้องๆ ทดลองทำกิจกรรมตามที่ตัวเองชอบ ถนัด เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน หากมีกิจกรรมอะไรแจ้งมานะครับ ทางเรายินดีที่จะช่วยสนับสนุน โปรโมทกิจกรรมของน้องๆ สู่สาธารณะให้เป็นที่รับรู้ยิ่งขึ้นไปสุดท้าย อยากเห็นพวกเราร่วมมือกันเป็นเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ที่กู้วิกฤติโลกร้อน เพื่ออนาคตของน้องๆ เอง

ขอบคุณครับ
ลุงกบ (กฤษฎา บุญชัย)
ผู้ประสานงาน TCJA และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา


Social Share