ปัญหาฝุ่น กทม. มีสาเหตุใหญ่กว่าคาด

ปัญหาฝุ่น กทม. มีสาเหตุใหญ่กว่าคาด

216 216 people viewed this event.

เชิญร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลสำรวจ แหล่งมลพิษที่เป็นสาเหตุหลัก ของปัญหา pm2.5 และวิกฤตสภาพอากาศใน กทม. และปริมณฑลให้ตรงสาเหตุหลัก และข้อเสนอทางออก ตลอดจนบทเรียนจากเมืองใหญ่ในต่างประเทศ

เปิดเผยข้อมูล ข้อเสนอ และแถลงข่าวจาก

  • คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • คุณธารา บัวคำศรี กรีนพีช ประเทศไทย
  • คุณวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MEENet)

ดำเนินรายการโดย : คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporter

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30-13.00 น.
ที่ SEA Junction ชั้น 4 หอศิลป์ฯ กทม.

ถ่ายทอดสด Facebook Live ที่ – The Reporter

ร่วมจัดโดย

  • Thai Climate Justice for All
  • สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  • มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • กรีนพีช, ประเทศไทย
  • เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง
  • มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

18 มกราคม 2024 @ 10:00 AM to
18 มกราคม 2024 @ 01:00 AM
 

Event Types

Share With Friends